IES Puig de Sa Font

Carrer de Sa Conillera nº 2, 07550 Son Servera
Tel.: 971 817 396 Fax: 971 567 516 Email: iespuigdesafont@educaib.eu

Composició Consell Escolar 2018-19

El Consell Escolar està format pels membres següents:

President:

Ana Belen Merino Hernández

Cap d'estudis:

Catalina Victòria Miquel Pascual

Secretari:

Santo Marletta

Representants de pares i mares:

Rigo Miquel

Representant AMIPA:

Inma Díaz

Representants alumnes:

Núria Harriero

Juan Luís Pavón

Representant de l'associació d'alumnes:

Sergio Javier Pupo Meneses

Representant de l'ajuntament:

Maria Teodora Moreno

Representants del professorat:

Maria Arenas

Violeta Ontavilla

Maria Teresa Maria

Loli Botella

Jaume Bordoy

Andreu Nadal

Representant del personal no docent:

Inma Arcos