IES Puig de Sa Font

Carrer de Sa Conillera nº 2, 07550 Son Servera
Tel.: 971 817 396 Fax: 971 567 516 Email: iespuigdesafont@educaib.eu

Relació de coordinadors

Coordinadora de Xarxipèlag

Antònia Cerrillo Moranta

Coordinadores d’Activitats Complementàries i Extraescolars

M. Magdalena Esteva

Catalina Bernat

Coordinador Ambiental

Joan Servera

Coordinadora de Lingüística

Susana Tomàs Jiménez

Coordinadora de Biblioteca

Mª del Mar Caro Mesquida

Coordinador de Riscos Laborals

Pere Planas

Coordinadora de Solidaritat

Carme Galmés

Coordinadora Comunicació (

Maria Arenas Zarco

Coordinadora de Convivència/TEI

M. Antònia Rosselló