IES Puig de Sa Font

Carrer de Sa Conillera nº 2, 07550 Son Servera
Tel.: 971 817 396 Fax: 971 567 516 Email: iespuigdesafont@educaib.eu

FEINA DE PENDENTS DE MATEMÀTIQUES

 

INSTRUCCIONS PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA PENDENT DE MATEMÀTIQUES

Les activitats es faran en fulls a part. No és necessari copiar els enunciats però no basta presentar únicament els resultats, s’ha de veure el procediment de resolució.

La feina s’ha de lliurar al professor o professora de matemàtiques abans del 3 de març

Criteris de recuperació:

-          Per recuperar les matemàtiques pendents de 1r d’ESO: és imprescindible lliurar la feina de pendents de 1r d’ESO ben feta i aprovar UNA avaluació de l’actual curs escolar.

-          Per recuperar les matemàtiques pendents de 2n d’ESO: és imprescindible lliurar la feina de pendents de 2n d’ESO ben feta i aprovar DUES avaluacions de l’actual curs escolar.

-          Per recuperar les matemàtiques pendents de 3r d’ESO: és imprescindible lliurar la feina de pendents de 3r d’ESO ben feta i aprovar DUES avaluació de l’actual curs escolar.