IES Puig de Sa Font

Carrer de Sa Conillera nº 2, 07550 Son Servera
Tel.: 971 817 396 Fax: 971 567 516 Email: iespuigdesafont@educaib.eu

TÍTOLS

Han arribat els títols de 2n de Batxillerat dels alumnes que acabaren el 2010. Els darrers títols d'ESO que han arribat són dels alumnes que acabaren el 2007. Els alumnnes amb els següents DNI no podran recollir el títol perquè hi ha hagut un error d'impressió: 41537802, 41524106, 41536065, 53269566

A part, disposam dels certificats de català dels alumnes que varen acabar l'ESO i Batxillerat els cursos 2011-12 i 2012-13. 

 

RECORDAU QUE HEU DE DUR EL DNI PER RECOLLIR EL TÍTOL