IES Puig de Sa Font

Carrer de Sa Conillera nº 2, 07550 Son Servera
Tel.: 971 817 396 Fax: 971 567 516 Email: iespuigdesafont@educaib.eu

Comissió de Medi Ambient

Comissió de Medi Ambient de l'IES Puig de sa Font

Està formada pels professors següents:

       • Joana Maria Soler
       • Catalina Victòria Miquel
       • Cristina Ginard
       • Pep Cladera
       • Margot Cabrer
       • Jaume Bordoy

Des de la comissió de medi ambient estem treballant per a millorar l’educació mediambiental dels alumnes del nostre centre, i feim algunes activitats per millorar els hàbits i també prendre consciència de la importància de respectar i estimar el nostre entorn.

Sempre comptam amb el suport i l’ajuda de la resta de professorat, l’Ajuntament de Son Servera i l'AMIPA, i totes aquelles propostes o suggeriments que ens faceu arribar seran benvingudes.

Alguns exemples de la feina que feim són: