IES Puig de Sa Font

Carrer de Sa Conillera nº 2, 07550 Son Servera
Tel.: 971 817 396 Fax: 971 567 516 Email: iespuigdesafont@educaib.eu

Relació de coordinadors

Llistat de coordinadors. Curs 2017-18

 

Coordinadors de Xarxipèlag

Artur Fons Grau

Mònica Flaquer Villiger

Coordinador d’Activitats Complementàries i Extraescolars

Josep Maria Caba Naudí

Coordinadora de Tutors

Manoli Triguero Méndez

Coordinador Ambiental

Jaume Bordoy Adrover

Coordinadores de Biblioteca

 

Estrella Dognibene Bonomo

Antònia Ferrer Tur

Coordinador de Riscos Laborals

Miquel Riutort Riutort

Coordinador d’Audiovisuals

Miquel Garau Genovart

Coordinadora de Solidaritat

Violeta Ontavilla Matchilles

Coordinadora Lingüística

Ma. Antònia Torrendell Fullana

Coordinadora Comunicació

(gabinet de premsa)

Maria Arenas Zarco

Coordinadores de Convivència/TEI

Margalida Mayol Salvà

Xesca Marquès Pardo