IES Puig de Sa Font

Carrer de Sa Conillera nº 2, 07550 Son Servera
Tel.: 971 817 396 Fax: 971 567 516 Email: iespuigdesafont@educaib.eu

CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE MOBILITAT ERASMUS+

 Pràctiques formatives a empreses de la UE per alumnes del CFGM Cuina i Gastronomia, Formació Bàsica en cuina i Restauració i Formació Bàsica en electricitat dins el marc del PROJECTE EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410)

 L'institut IES Puig de sa Font promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional de grau mitjà i formació bàsica. Per aquest motiu l'institut participa del consorci format per centres d'ensenyament de formació professional de les Illes Balears i coordinat per la Conselleria d'Educació de les Illes Balears.

A continuació trobareu tota la informació de la convocatòria pels alumnes del CFGM de Cuina i Gastronomia i FPB de Cuina i Restauració i Electricitat.

Els documents i informació que heu de tenir en consideració la podeu trobar als dos pdf adjunts que són:

  • Convocatòria

  • Instruccions per fer el currículum

  • Model de sol·licitud de participació