IES Puig de Sa Font

Carrer de Sa Conillera nº 2, 07550 Son Servera
Tel.: 971 817 396 Fax: 971 567 516 Email: iespuigdesafont@educaib.eu

Reconeixement ERASMUS PLUS

Acabam de rebre el certificat de participació al projecte ERASMUS PLUS ACCION dels darrers dos anys acadèmics.