IES Puig de Sa Font

Carrer de Sa Conillera nº 2, 07550 Son Servera
Tel.: 971 817 396 Fax: 971 567 516 Email: iespuigdesafont@educaib.eu

Professorat per departaments curs 16/17

Any acadèmic 2016-2017

Llistat de professorat per departament

Departament: Biologia i geologia

MANOLI TRIGUERO MÉNDEZ - Cap de Departament
GASPAR FUSTER RIERA
PETRA MARIA MIQUEL ARTIGUES
JOANA MARIA SOLER

Departament: Ciències socials, geografia i història

CATALINA BERNAT JOY - Cap de Departament
MAGDALENA ESTEVA LLITERAS
SANTIAGO BARRADO NAVAREÑO
JAUME SUREDA MASSANET
XESCA SÁNCHEZ FONT
JOAN GOMILA JAUME
NURIA PÉREZ TAULER
FRANCISCA MARIA TORRENS MAS

Departament: Dibuix i educació plàstica i visual

CRISTINA GINARD TORRES - Cap de Departament
VIOLETA ONTAVILLA MATSCHILLES
MIQUEL GARAU GENOVART

Departament: Educació física

CARME LÓPEZ MARTÍ
VICTÒRIA MIQUEL PASCUAL
BEATRIZ CORZÁN MARTÍN
DAVID ESCANELLAS GENOVART - Cap de Departament

Departament: Filosofia

GABRIEL VALLS FUSTER - Cap de Departament
JUAN JESÚS CAMARGO ADROVER
MARIA MONTSERRAT CARRIÓ RIBOT

Departament: Física i química

JOSEP MARIA CABA NAUDÍ - Cap de Departament
PERE JOAN FUSTER LLULL
LOURDES MONDÉJAR NAVARRO
TRINITAT SUAU TIRON
IRENE RIDAURA CAPELLINO

Departament: Hoteleria i turisme (F.P.)

JOAN PONS MAS - Cap de Departament
SEBASTIÁN BALLESTER VERGER

MARIA MAR REVERT JAUME

DIANA CABALLERO LUJÁN
FRANCISCO PALMER AMER

Departament: Llengua castellana i literatura

MARIA ANTÒNIA FEBRER LLULL - Cap de Departament
EMILIA CATALINA  SAURA WOODS
MARIA ANTÒNIA SEGARRA RUÍZ
XISCA PERELLÓ BERENGUER
MARGARITA VEGA OLIVER
SUSANA TOMÁS JIMÉNEZ

Departament: Llengua catalana i literatura

MARIA CALDENTEY ROIG - Cap de Departament
MERCÈ ROJALS ASENCIO
XESCA MARQUÈS PARDO
MONTSERRAT SANTANDREU GINARD
MARIA ANTÒNIA ROSSELLÓ OLIVER
MARIA ANTÒNIA TORRENDELL FULLANA

Departament: Llengües estrangeres

CARME GALMÉS MANRESA - Cap de Departament
JOAN SERVERA TORRES
ANA BELEN MERINO HERNÁNDEZ
MÓNICA CIFRE SAMPOL
RAFEL GALMÉS AGUILÓ
ESTRELLA DOGNIBENE BONOMO
DORI MORENO GÓMEZ
LAURA MORÁN TORRÓ
APOLONIA MAIMÓ BARCELÓ
ISABEL MARTÍNEZ HUESO
ELENA ALEGRE DOMINGO

Departament: Llengües i cultura clàssica

AINA MARGALIDA MELIÀ MARTÍNEZ - Cap de Departament
SANTO MARLETTA

Departament: Matemàtiques

MÒNICA FLAQUER VILLIGER
AINA M. RIERA MIQUEL - Cap de departament
JAUME BORDOY ADROVER
ESPERANÇA RIERA LLINÀS
ANTÒNIA GALMÉS MATAS
YOLANDA MORENO VALIENTE
ENRIQUE HERRERO OLIVARES
VICTOR  MANUEL BARRADO GALMÉS

Departament: Música

RAFEL MORAGUES PERELLÓ- Cap de Departament
JOANA BUJOSA ORELL

Departament: Orientació

LOLI BOTELLA BARRANCA - Cap de Departament
MONTSERRATE BONET NADAL
MARIA TERESA MARIA FUSTER
MARGOT CABRER SERVERA
ANA MARIA CAÑAMAQUE BATLE
JULEN ADRIAN GOROSTIZA
EVA MARIA TOMÀS SANCHIS
MARINA CORTÉS FULLANA
GUILLEM FERRAGUT SANCHO
JOAN GELABERT MIRÓ
CRISTINA NAVARRO ROSSELLÓ
MIQUEL RIUTORT RIUTORT
PEP CLADERA MASSANET
ANTÒNIA FERRER TUR
MARIA ARENAS ZARCO

Departament: Tecnologia

ARTURO JUAN FONS GRAU - Cap de Departament
FRANCISCA VICENS MONSERRAT
MARGALIDA MAYOL SALVÀ
JOSE ANTONIO LORENZO PALMERÍN
CATALINA CALDÉS MELIS