IES Puig de Sa Font

Carrer de Sa Conillera nº 2, 07550 Son Servera
Tel.: 971 817 396 Fax: 971 567 516 Email: iespuigdesafont@educaib.eu

Hores de tutoria.

Recordau que tots els tutors tenen una hora setmanal d’atenció a pares.
Telefonau als tutors/es per posar-vos d’acord abans de venir i per a qualsevol altra
qüestió. 971 817 396

Any acadèmic 2016-2017

Llistat de tutors del centre

 

CURS

PROFESSOR/A

HORARI D’ATENCIÓ A PARES

1r ESO A

Xesca Marquès Pardo

DIMARTS 12:00 – 12:55

1r ESO B

Violeta Ontavilla Matschilles

DIVENDRES 11:05 – 12:00

1r ESO C

Yolanda Moreno Valiente

DIVENDRES 11:05 – 12:00

1r ESO D

Margarita Vega Oliver

DIMARTS 12:00 – 12:55

1r ESO E

Rafel Moragues Perelló

DIJOUS 12:00 – 12:55

1r ESO F

Manoli Triguero Méndez

DIMECRES 13:00 – 14:05

2n ESO A

Marga Mayol Salvà

DIJOUS 12:00 – 12:55

2n ESO B

Emilia C. Saura Woods

DIJOUS 8:55 – 9:50

2n ESO C

Mª Antònia Segarra Ruiz

DIJOUS 12:00 – 12:55

2n ESO D

Pere Joan Fuster Llull

DILLUNSS 9:50 – 10:45

2n ESO E

Irene Ridaura Capellino

DIMECRES 11:05 – 12:00

2n ESO F

Mª Antònia Torrendell Fullana

DIMECRES 12:00 – 12:55

2n ESO G

Mª Antònia Rosselló Oliver

DIJOUS 12:00 – 12:55

3r ESO A

Mª Magdalena Esteva Llitera

DILLUNSS 8:55 – 9:50

3r ESO B

Mercè Rojals

DIMECRES 11:05 – 12:00

3r ESO C

Jaume Bordoy Adrover

DIMECRES 11:05 – 12:00

3r ESO D

Petra Miquel Artigues

DIVENDRES 12:00 – 12:55

3r ESO E

Joana MªSoler Brunet

DIVENDRES 9:50 – 10:45

4t ESO A

Biel Valls Fuster

DIMECRES 11:05 – 12:00

4t ESO B

Catalina Bernat Joy

DIVENDRES 8:55 – 9:50

4t ESO C

Xesca Sánchez Font

DIMARTS 12:00 – 12:55

4t ESO D

Victor Barrado Navareño

DIJOUS 12:00 – 12:55

4t ESO E

Rafel Galmés Aguiló

DIMECRES 12:00 – 12:55

1r Batx. A

Lourdes Mondéjar Navarro

DIMECRES 9:50 – 10:45

1r Batx. B

Montserrat Santandreu Ginard

DIJOUS 12:00 – 12:55

2n Batx. A

Aina Riera Miquel

DIMECRES 9:50 – 10:45

2n Batx. B

Joan Servera Torres

DIMARTS 11:05 – 12:00

1r FPB Cuina

Sebastià Ballester Verger

DIVENDRES 9:50 – 10:45

2n FPB Cuina

Francisco Palmer Amer

DIVENDRES  12:00 – 12:55

1r FPB Electric

Guillem Ferragut Sancho

DIJOUS 11:05 – 12:00

2n FPB Electric

Miquel Riutort Riutort

DILLUNS 12:00 – 12:55

1r CFGM Cuina

Joan Pons Mas

DILLUNS 11:05 – 12:00

2n CFGM Cuina

M. del Mar Revert Jaume

DIMECRES 11:05 – 12:05