IES Puig de Sa Font

Carrer de Sa Conillera nº 2, 07550 Son Servera
Tel.: 971 817 396 Fax: 971 567 516 Email: iespuigdesafont@educaib.eu

Hores de tutoria.

Recordau que tots els tutors tenen una hora setmanal d’atenció a pares.
Telefonau als tutors/es per posar-vos d’acord abans de venir i per a qualsevol altra
qüestió. Tf: 971 817 396

Llistat de tutors del centre i horari d'atenció a pares. Curs 2017-2018 

GRUP
PROFESSOR/A
HORARI D’ATENCIÓ A PARES
1r ESO A
M. Teresa Ripoll Ripoll
DIMECRES 11:05-12:00
1r ESO B
Petra Maria Miquel Artigues
DIMECRES 9:50 10:45
1r ESO C
Catalina Ginard Mas
DIMECRES 9:50 10:45
1r ESO D
Xesca Marqués Pardo
DILLUNS 9:50 10:45
1r ESO E
Catalina Caldés Melis
DIMARTS 11:05-12:00
1r ESO F
Emilia C. Saura Woods
DIVENDRES 12:00-12:55
1r ESO G
Miquel Garau Genovart
DIVENDRES 9:50 10:45
2n ESO A
Carme López Martí
DIJOUS 9:50 10:45
2n ESO B
Margarita Pol Perelló
DIMARTS 11:05-12:00
2n ESO C
Ricardo Figuerola Lozano
DIVENDRES 11:05-12:00
2n ESO D
Jaume Boyeras Payeras
DIMECRES 9:50-10:45
2n ESO E
Margarita Vega Oliver
DILLUNS 12:00-12:55
2n ESO F
Maria Font Perelló
DILLUNS 9:50 10:45
2n ESO G
Irene Ridaura Capellino
DIVENDRES 11:05-12:00
3r ESO A
Mª Magdalena Esteva Lliteras
DIMECRES 9:50 10:45
3r ESO B
Gaspar Fuster Riera
DILLUNS 12:00-12:55
3r ESO C
Andreu Florit Cerrato
DIVENDRES 8:55 9:50
3r ESO D
Antònia Galmès Matas
DILLUNS 9:50 10:45
3r ESO E
Catalina Bernat Joy
DIVENDRES 8:55 9:50
4t ESO A
Pere Joan Fuster Llull
DIMARTS 12:00 – 12:55
4t ESO B
Manoli Triguero Méndez
DIMARTS 12:00 12:55
4t ESO C
Biel Valls Fuster
DILLUNS 12:00 - 12:55
4t ESO D
Francisca Sastre Páez
DIJOUS 12:00 - 12:55
4t ESO E
Bàrbara Morey Pascual
DIMARTS 12:00 -12:55
1r Batx. A
Lourdes Mondéjar Navarro
DIMARTS 8:55 -  9:50
1r BATX. B
Andreu Nadal Sastre
DIJOUS 12:00-12:55
2n Batx. A
Aina Riera Miquel
DILLUNS 11:05-12:00
2n Batx. B
Joan Servera Torres
DIVENDRES 9:50 10:45
1r FPB Cuina
Jose Alberto Fernández Paloma
DILLUNS 11:05 12:00
2n FPB Cuina
M. Teresa Muñoz Risalde
DIVENDRES 9:50 – 10:45
1r FPB Electric
Pere Planas Martorell
DIVENDRES 9:50 10:45
2n FPB Electric
Miquel Riutort Riutort
DILLUNS 11:05-12:00
1r CFGM Cuina
Julián Etxabe Orbegozo
DIJOUS 11:05 12:00
2n CFGM Cuina
Joan Pons Mas
DIMECRES 12:00 12:55