IES Puig de Sa Font

Carrer de Sa Conillera nº 2, 07550 Son Servera
Tel.: 971 817 396 Fax: 971 567 516 Email: iespuigdesafont@educaib.eu

Projectes de direcció

D'acord amb la normativa vigent i amb el calendari establert, publicam els projectes de direcció de les dues candidates al procés de selecció de directors 2018/22.

Les candidates al nostre centre són Ana Belén Merino Hernández i Violeta Ontavilla Matschilles.