IES Puig de Sa Font

Carrer de Sa Conillera nº 2, 07550 Son Servera
Tel.: 971 817 396 Fax: 971 567 516 Email: iespuigdesafont@educaib.eu

SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Amb l'entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 de protecció de dades, vos feim arribar a tots els meMbres de la comunitat educativa un enllaç amb diferents fitxes didàctiques que aconsellam llegir amb atenció
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/padres-y-profesores/datos-personales-y-privacidad-del-menor.html