IES Puig de Sa Font

Carrer de Sa Conillera nº 2, 07550 Son Servera
Tel.: 971 817 396 Fax: 971 567 516 Email: iespuigdesafont@educaib.eu

Llista provisional procés ordinari admissió ESO

Adjuntam les llistes provisionals de 1ER i 3ER ESO del procés ordinari d'admissió per als que hagin sol·licitat plaça durant el procés d'admissió.