IES Puig de Sa Font

Carrer de Sa Conillera nº 2, 07550 Son Servera
Tel.: 971 817 396 Fax: 971 567 516 Email: iespuigdesafont@educaib.eu

Beques ministeri i ajudes alumnes NESE

Adjuntam la informació referent a les beques ofertades pel MEC i les beques i ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.