IES Puig de Sa Font

Carrer de Sa Conillera nº 2, 07550 Son Servera
Tel.: 971 817 396 Fax: 971 567 516 Email: iespuigdesafont@educaib.eu

Consulta Jove

Consulta Jove

L''IES Puig de Sa Font, amb col·laboració amb el centre de Salut de Son Servera, tornarà a posar en marxa el servei de Consulta Jove durant aquest curs. Aquest és un servei que ofereixen els professionals dels centres de salut (infermeres, metges, pediatres i comares) als joves escolaritzats en el nostre centre amb l'objectiu de millorar-ne la salut i ajudar-los perquè les seves decisions siguin el més saludables possibles.

Els joves poden demanar dubtes i parlar dels problemes i les inquietuds sobre qualsevol tema relacionat amb la salut, partint de la base de la salut entesa com un concepte molt ampli. Per tant, es poden fer consultes sobre malestars físics, psíquics i emocionals, i també es poden formular dubtes sobre sexualitat, consum de drogues, alimentació, situacions de violència, entre d'altres.

Les consultes joves es faran al mateix centre educatiu, al qual es desplacen els professionals d'atenció primària. L'horari d'atenció serà, a partir del mes d'octubre, els dijous de les 12:15 fins a les 13:15 h. Les demandes dels joves s'atenen sempre en condicions d'intimitat i de confidencialitat. Els alumnes que vulguin sol·licitar una consulta han de passar a apuntar-se a Caporalia d'Estudis.

Aula d'escolta

L'Aula d'Escolta és una aposta per a la millora de la convivència escolar des d'una responsabilitat compartida entre tota la comunitat educativa i amb la implementació de mesures que eduquin en la resolució dels conflictes mitjançant la comunicació i el diàleg i no des de la violència.

Quinzenalment, aquesta aula estarà oberta per a l'alumnat que vulgui fer-ne ús. El professional que atendrà els alumnes, sempre de manera confidencial, serà multidiscipllinari: educador/a social, policia tutor, infermer/a, membre de la comissió de convivència del centre, etc.

L'horari d'atenció serà els dijous de 11h a 12h (quinzenalment). Els alumnes que vulguin fer ús de l'aula d'escolta han de passar a apuntar-se a Caporalia d'Estudis.